זקן דופק צעירה בא לי סקס

זקן דופק צעירה בא לי סקס Ein susim shemedabrim ivrit Ein anashim shelo metim Chapes beAntarctica Ein armon beemtza rechov hayarkon Lo gar nasich iti bacheder Ein sheleg beAfrica זקן דופק צעירה בא לי סקס beAntarctica Ahava hi or holech uva Im tevakesh ota lanetzach Chapes beAntarctica Vaani omedet kan itcha Lo nesicha shelcha lanetzach Chapes beAntarctica Ata omer: Narhiva oz likro lageshem ki yashuv El haaviv, haaviv Alei shalechet inas'u bazerem shuv kemo meaz Nikra lageshem ki yashuva im hasaar misaviv Tihye haruach shuv locheshet vedoleket beor paz Geshem geshem bo Geshem geshem shuva Kvar aviv vehagvaot Kulan yarok boer Geshem geshem bo Geshem geshem shuva Geshem shuv min hayearot Harechokim maher Karanu bo na bo na geshem geshem tov Min hamarom hamarom Sadot shel kesef itpatlu baseara, hena vashov Karanu boa vachazor na min hayaar lamakom Shebo haderech kvar porachat vesholachat or zahov Geshem geshem bo Melodia de Mati Caspi, letra de Ehud Manor. Arik EinsteinShalom Chanoch. Ki ba li livroach Mehakol lishkoach. Letra e melodia de Shalom Chanoch. Zo yalduti hashnia Ma shetitni li ekach Zo yalduti hashnia Itach Zo yalduti hashnia Ol hashanim kvar nishkach Zo yalduti hashnia Libi niftach Derech einaich ישראליות גומרות כושית מקבלת בתחת Ani roe umegale shuv olam Derech yadaich elmad Lagaat shuv begalei hayam Derech sfataich bat Taam chadash lamilim Veitach shuv egdal bli lachshosh Anachnu kvar bnei shalosh Zo yalduti hashnia

0 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *